JKMM sai kunniamaininnan Leppävaaran keskuksen yleisessä ideakilpailussa

     
26 04 2024

JKMM:n ehdotus Champs sai kunniamaininnan Espoon kaupungin järjestämässä Leppävaaran keskuksen yleisessä ideakilpailussa. Keskiviikkona 24.4. voittajaksi valittiin arkkitehtitoimisto Arcon ehdotus Walk Around.

Espoon kaupunki järjesti yhessa Safan kanssa vuosina 2022–2023 kansainvälisen, kaksivaiheisen ideakilpailun Leppävaaran keskustan suunnittelusta. Ideakilpailun tavoitteena oli löytää junaradan pohjoispuoliselle alueelle arkkitehtonisesti, kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen, alueen tunnistettavuutta ja vetovoimaa lisäävä kokonaissuunnitelma. Tämä suunnitelma ohjaa alueen asemakaavoitusta ja toteuttamista vaiheittain seuraavien 10–20 vuoden aikana.

Kilpailussa toisen palkinnon sai Mikko Siltasen, Elina Ahdeojan ja Mika Saarikankaan ehdotus Lanternat ja kolmannen Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n ehdotus Taikavarpu. Neljäs palkinto jaettiin kahden ehdotuksen kesken, sen saivat Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehtien ehdotus Kroketti ja Echo Urban Design ja Planetary Architecture ehdotuksellaan Superplus. Lisäksi jaettiin kolme kunniamainintaa, joista yhden sai JKMM:n ehdotus Champs.

CHAMPS-SUUNNITELMAN KOKONAISIDEA

Turuntien ja Lintuvaarantien kaarteita suoristetaan ja tiet muutetaan istutusten ja kaupunkimaisten elementtien avulla bulevardeiksi. Ratsukatu linjataan uudeksi aluetta kokoavaksi bulevardiksi. Uudistetut korttelit aktiivisine maantasokerroksineen rajaavat katuja täsmällisesti ja muodostavat yhdessä reitteineen ja viheralueineen monipuolista ympäristöä. Alueelle on esitetty korkeita rakennuksia täydentämään alueelle jo toteutettua kolmea tornitaloa. Kaupunkikuvallinen idea on rakentaa Leppävaarasta yksi pääkaupunkiseudun korkean rakentamisen keskittymä, joka erottuu myös kaukomaisemassa.

Pohjois-Leppävaara yhdistetään eteläiseen Leppävaaraan ja uuteen matkakeskukseen radan ja Turuntien ylittävällä leveällä asemasillalla, josta on yhteydet raiteille sekä sujuva ja esteetön yhteys Läkkitorille. Pysäköinnit lisärakentamiselle ja liityntäliikenteelle on sijoitettu tiiviisti radan ja uusien rakennusten yhteyteen, jolloin niiden käyttö tukee tehokkaasti syntyviä uusia toimintoja.

Alueelle on osoitettu runsaasti uutta kerrosalaa asumiselle ja muille toiminnoille. Ratkaisu on erittäin perusteltu, koska alue sijoittuu valmiiseen infrastruktuuriin Kehäykkösen, Turuntien, rautatien ja raidejokerin risteykseen. Tehokas ja korkea rakentaminen tälle paikalle vastaa osaltaan pääkaupunkiseudun asuntopulaan.

Onnittelut JKMM:n tiimille kunniamaininnasta ja Arcolle kilpailun voitosta!

Lisätietoja kilpailusta osoiteessa Safa.fi