Yhteystiedot

JKMM Arkkitehdit
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki
09 2522 0700
info@jkmm.fi

etunimi.sukunimi@jkmm.fi

Yhteistyö

info@jkmm.fi
Toimitusjohtaja Samppa Lappalainen, samppa.lappalainen@jkmm.fi
050 364 5787

Media

media@jkmm.fi
Markkinointijohtaja Maarit Heikkilä, maarit.heikkila@jkmm.fi
040 828 1019

Meille töihin

work@jkmm.fi
Kun lähetät hakemuksesi, ilmoitathan viestin otsikkorivillä, mihin tehtävään haet: projektiarkkitehti, arkkitehti, sisustusarkkitehti, arkkitehti/sisustusarkkitehtiharjoittelija jne.

Pääsuunnittelijat ja osakkaat

This is an image of architect Asmo Jaaksi the founder and creative partner of Finnish architecture studio JKMM Architects
Asmo Jaaksi
Perustajaosakas, Arkkitehti SAFA
This is an image of architect Teemu Kurkela the founder and creative partner of Finnish architecture studio JKMM Architects
Teemu Kurkela
Perustajaosakas, Arkkitehti SAFA
This is an image of architect Samuli Miettinen the founder and creative partner of Finnish architecture studio JKMM Architects
Samuli Miettinen
Perustajaosakas, Arkkitehti SAFA
Creative Partner Päivi Meuronen Interior architect SIO photo by Hannu Rytky
Päivi Meuronen
Osakas, Sisustusarkkitehti SIO
This is an image of architect Juha Mäki-Jyllilä the founder and creative partner of Finnish architecture studio JKMM Architects
Juha Mäki-Jyllilä
Perustajaosakas, Arkkitehti SAFA
This is an image of architect Teemu Toivio, the creative partner of Finnish architecture studio JKMM Architects
Teemu Toivio
Osakas, Arkkitehti SAFA
This is an image of architect Samppa Lappalainen, the CEO of Finnish architecture studio JKMM Architects
Samppa Lappalainen
Osakas, Toimitusjohtaja, Arkkitehti
Juho Pietarila
Osakas, Arkkitehti
  • Kaikki
  • Arkkitehdit
  • Sisustusarkkitehdit
  • Hallinto
Päivi Aaltio
Arkkitehti
Reetta Aarnio
Arkkitehti
Maral Alaei
Arkkitehti
Gerrie Bekhuis
Arkkitehti
Alli Bur
Osakas, Arkkitehti
Sini Coker
Arkkitehti
Christopher Delany
Arkkitehti SAFA
Susanna Elmnäinen
Arkkitehti
Hannele Eriksson-Anttilainen
Arkkitehti SAFA
Kristian Forsberg
Arkkitehti SAFA
Laura Hämäläinen
Sisustusarkkitehti SIO
Pinja Hänninen
Sisustusarkkitehti
Sari Hautamäki
Talousjohtaja
Maarit Heikkilä
Tristan Hughes
Arkkitehti SAFA
Jenni Inciarte
Sisustusarkkitehti SIO
Katriina Kakko
Arkkitehti
Oona Kallio
Sisustusarkkitehti
Suvi Karppinen
Sisustusarkkitehti
Kimmo Kirvesmäki
Arkkitehti
Katariina Knuuti
Arkkitehti SAFA
Anniina Koskela
Arkkitehti
Harri Koski
Arkkitehti
Sirre Kronlöf
Opiskelija
Tatu Laakso
Muotoilija
Kaisa Laiho
Arkkitehti
Sami Laine
Muotoilija
Ida Lautanala
Arkkitehti AIA
Rami Lehtimäki
Sisustusarkkitehti
Noora Liesimaa
Sisustusarkkitehti SIO
Harri Lindberg
Osakas, Arkkitehti
Svenja Lindner
Arkkitehti SAFA
Hanna Lumikko
Toimistoemäntä
Veera Luostarinen
Sisustusarkkitehti SIO
Jukka Mäkinen
Arkkitehti
Arvi Mäkitalo
Osakas, Arkkitehti SAFA
Mykolas Malskis
Arkkitehti
Lars-Erik Mattila
Arkkitehti
Anna Melander
Arkkitehti SAFA
Kirsi Meloni
Arkkitehti SAFA
Johanna Mustonen
Arkkitehti SAFA
Maren Nielsen
Arkkitehti SAFA
Elina Niemi
Sisustusarkkitehti SIO
Salla Oikkonen
Arkkitehti SAFA
Mari Ollila
Arkkitehti SAFA
Matus Pajor
Arkkitehti SAFA
Teemu Perttunen
Sisustusarkkitehti
Marko Pulli
Arkkitehti
Mirja Puoskari
Arkkitehti SAFA
Ville Räikkönen
Kehityspäällikkö
Johanna Raukko
Arkkitehti
Tiina Rytkönen
Sisustusarkkitehti SIO
Hannu Rytky
Arkkitehti
Helka Saarinen
Arkkitehti SAFA
Marko Salmela
Arkkitehti SAFA
Jenni Salomaa
Arkkitehti
Paula Salonen
Sisustusarkkitehti SIO
Jaakko Saraste
Arkkitehti SAFA
Katja Savolainen
Arkkitehti SAFA
Li Shan
JKMM Kiinassa
Valtteri Sipiläinen
Opiskelija
Freja Ståhlberg-Aalto
Arkkitehti SAFA
Samuli Summanen
Arkkitehti SAFA
Henri Suorsa
Arkkitehti SAFA
Kaisa Takala
Sisustusarkkitehti SIO
Teemu Taskinen
Osakas, Arkkitehti SAFA
Tuomo Toivola
Arkkitehti SAFA
Gregor Turnsek
Osakas, Arkkitehti
Niklas Turunen
Arkkitehti
Kai Van Der Puij
Arkkitehti SAFA
Tommi Varis
Arkkitehti SAFA
Olli Vaskelainen
Arkkitehti
Jussi Vepsäläinen
Arkkitehti
Jarno Vesa
Sisustusarkkitehti SIO
Sari Vesanen
Talous- ja hallintoassistentti
Sanna von Bruun
Sisustusarkkitehti SIO
Virve Vuolasvirta
Arkkitehti (B.ARCH.)
Peter Vuorenrinne
Muotoilija
Miina Vuorinen
Arkkitehti SAFA
Mika Woll
© Pan Jianfeng