Taideyliopiston Mylly on Vuoden 2021 Betonirakenne

     
31 03 2022

Taideyliopiston uusi rakennus Mylly palkitaan Vuoden 2021 Betonirakenteena yksilöllisestä ja taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta rakennuttamisesta ja toteutuksesta, jossa betonilla on näkyvä rooli yksityiskohtia myöten.

Taideyliopiston uusi Kuvataideakatemia tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle poikkeukselliset tilat opetukseen ja taiteen tekemiseen arkkitehtonisesti omaleimaisessa rakennuksessa. Arkkitehtuuri iloitsee olemassa olevien rakenteiden mielikuvituksellisesta yhdistämisestä ja on kunnianosoitus Sörnäisten historialle, jälkiteolliselle asuinalueelle, joka on nykyään täynnä nuorta kaupunkielämää. Uusi Kuvataideakatemia, joka on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa, on saanut hellästi nimen ”Mylly”, joka viittaa sitä edeltäneeseen rakennukseen.

Taideyliopiston Myllyn suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja: Veritas Eläkevakuutus

Käyttäjä: Taideyliopisto

Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelu: Vahanen Suunnittelupalvelut Oy

KVR Pääurakoitsija: Lujatalo Oy

”Palkittu rakennus edustaa uudenlaista rohkeata tarkoituksenmukaisuuden arkkitehtuuria. Uusi estetiikka lähtee kestävyydestä ja siitä, että yhdellä materiaalilla, tässä tapauksessa betonilla, luodaan tilat, tekstuurit ja rakennetaan samalla runko tulevaisuuden sallivilla jänneväleillä. Kun muotit on purettu – se on siinä – kerralla tehty tuleviksi ajoiksi – rouhea kasvualusta taiteen iduille – ja samalla itsessään väkevä”, kiteyttää Kimmo Lintula, arkkitehti SAFA, tuomariston perustelut.

”Sekä peruskorjatut vanhat että uudet betonirakenteet ja -pinnat ovat rakennuksessa laajalti esillä. Valmistunut kokonaisuus on kiinnostava esimerkki kestävän, arkisen betonisen tuotantorakennuksen muuntojoustavuudesta taideopetuksen ja kulttuurin käyttöön ainakin seuraavaksi sadaksi vuodeksi, jossa uusi toiminta on nähtävissä ja koettavissa. Rakennus on helposti lähestyttävä avara julkitila näyttelytiloineen ketään pois sulkematta, mutta se tarjoaa myös yksityiset tilat taiteen tekemiselle”, kiittää tuomaristo.

Taideyliopiston Myllyssä on uutta rakentamista 10 923 m2 ja vanhaa säilytettyä 1776 m2, yhteensä 12 699 m2.

Tuomariston mukaan:

”Kohde on vaatinut erityisosaamista sekä uusien ja vanhojen rakenteiden että uuden tekniikan yhteensovittamista. Hankkeen suunnittelu ja johtaminen ovat olleet poikkeuksellisen haastavia kokonaisuuksia. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, eri osapuolten saumattomasta yhteistyöstä, ensiluokkaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta.”

”Valmistunut rakennuskokonaisuus on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta, missä monipuolisella betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista, jossa pitkä käyttöikä ja muuntojoustavuus ovat olleet jo suunnittelun lähtökohtina. Rakennuskokonaisuus on arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas ja osoitus kestävästä betonirakentamisesta. Tilat ovat valmiit, kun taideyliopistolaiset muokkaavat niistä ajan ja tarpeiden mukaan itsensä näköisen.”

Rakennus on suunniteltu palvelemaan ainakin seuraavat 100 vuotta.

Lisätietoja projektista jkmm.fi ja palkinnosta betoni.com.