Turun kaupungin ja JKMM:n yhteistyössä laatima Kauppahallikorttelin kehityskonsepti on valmis

     
30 09 2022

Kauppahallin kortteli on keskeinen osa Turun kaupallista keskustaa ja kaupunkikuvaa. Korttelin kehittäminen on jatkoa torin uudistamisen myötä käynnistyneelle ydinkeskustan monipuoliselle kehittämiselle.

Turun kaupungin ja JKMM Arkkitehtien yhteistyössä laatima Kauppahallin korttelin kehityskonsepti esitetään Turun kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 3.10. Samalla esitetään vuonna 2020 järjestetyn Sytytä Turku -kilpailun myötä syntyneen innovaatiokumppanuuden jatkamista JKMM Arkkitehtien kanssa. 

Kehityskonsepti perustuu huolelliseen taustatyöhön. Se on laadittu Turun kaupungin ja JKMM Arkkitehtien vuorovaikutteisella innovaatiokumppanuudella eri sidosryhmiä ja kuntalaisia osallistaen. Työ sisältää kaksi osaa: korttelin kokonaiskonseptin sekä kaupallisen konseptin. Kokonaiskonseptia täydentävät asemakaavan muutosalueen kehityssuunnitelma ja taloudellinen toteutusmalli. Kaupalliseen konseptiin kuuluvat Kauppahallille visioidut suunnitelmat.

”Esitetyn mukainen korttelin kehittäminen kasvattaa keskustan vetovoimaa ja vahvistaa korttelin helmen, perinteikkään Kauppahallin toimintaedellytyksiä. Konseptiaineistot tuovat tärkeää sisällöllistä näkökulmaa parhaillaan käynnissä olevaan Kauppahallin peruskorjauksen suunnitteluun”, kaupungin elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen arvioi suunnitelmia. 

Projektiarkkitehti Harri Lindberg kertoo Turun Kauppahallikorttelin kehittämisestä.

Kauppahallikorttelille suunniteltu kehittäminen mahdollistaa korttelin eri omistajien ja toimijoiden yhteisiä toimintoja, mikä on resurssien kannalta tehokasta ja korttelin käyttäjien kannalta mielekästä. Kehityssuunnitelmassa ja taloudellisessa toteutusmallissa on esimerkiksi tarkasteltu eri vaihtoehtoja korttelin pysäköintiin sekä liikkumisen liittymiseen ympäröivään katuverkkoon.

Lisäksi Kauppahallikortteliin tulisi uusia, kaikille kaupunkilaisille avoimia paikkoja: ulkotiloja, reittejä ja kattokerroksia näköaloilla. Nämä elävöittäisivät ja eheyttäisivät korttelialuetta ja samalla koko ydinkeskustaa. Korttelin uudistus sovitetaan samaan yhteyteen Kauppahallin välttämättömän peruskorjauksen kanssa. Kauppahallitoiminta jatkuu myös muutosten ajan.

”Kumppanillamme JKMM:llä on visionäärisen näkemyksen lisäksi työnsä kautta vankka kokemus erilaisista kaupunkikehityskohteista Suomesta ja maailmalta. Mikään oppi maailmalta ei voi kuitenkaan korvata paikallista kohdetuntemusta. Kehitystyön aikana on siksi innovaatiokumppanuusmallin mukaisesti järjestetty useita yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksia sekä alueen toimijoiden haastatteluita. Korttelin toimijat ja kiinteistönomistajat ovat myös kokoontuneet asiassa säännöllisesti”, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kuvailee prosessia.

Kauppahallin korttelin asemakaavanmuutoksen tehtävä- ja kustannusvastuista sekä kaavan kaupungin maalle mahdollistaman uudisrakennusoikeuden luovutusperiaatteista sovittaisiin yhteistyösopimuksessa, jonka laatimiseksi esitetään sopimusneuvottelujen käynnistämistä. Yhteistyösopimuksen on tavoitteena valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

JKMM:n tarina alkoikin noin 25 vuotta sitten juuri Turusta, kaupungin pääkirjaston onnistuneesta uudistamisesta. Nyt on Kauppahallin korttelin vuoro. 

Lisätietoa Turun kaupungin ydinkeskustan kehittämisestä löytyy täältä.