Turun pääkirjaston sisustus

Sijainti: Turku
Tilaohjelma: Kahvila, Kirjasto, Leikkialue, Toimitilat
Laajuus: 6900 m2
Status: Valmistunut - 2007
Tilaaja: Turun kaupunki
Suunnittelukokonaisuus: Arkkitehtuuri

Turun uusi pääkirjasto sijoittuu Turun kaupungin historialliseen keskustaan. Uudisrakennus täydentää kirjastokorttelin, jossa sijaitsee useita vanhoja arvorakennuksia. Tavoitteeksi asetettiin uudisrakennus, joka on sopusoinnussa arvokkaan ja perinteikkään ympäristönsä kanssa samalla ilmentäen oman aikansa arkkitehtuuria. Kaupunkikuvallisena lähtökohtana oli täydentää korttelin avoin kulma rakentamalla uudisrakennus kiinni katulinjoihin. Näin tontin keskelle jäi avointa tilaa, joka muotoiltiin aukiomaiseksi pihaksi oleskeluun ja kulttuuritapahtumien näyttämöksi. Uusi kirjasto liittyy sisätiloiltaan sata vuotta vanhaan kirjastotaloon sekä 1800-luvun alussa rakennettuun maaherran kansliarakennukseen, joka kunnostettiin kahvila- ja kokoontumiskäyttöön.

Toiminnallisesti uusi kirjasto on selkeä. Yleisötilat sijoittuvat pääosin kahteen kerrokseen kiertyen piha-aukion ympärille. Henkilökunnan työtilat asettuvat kadun puolelle. Uusi pääsisäänkäynti suuntautuu vilkkaasti liikennöityjen katujen kulmaukseen. Joustavuus on ollut tärkeä lähtökohta tilasuunnittelussa; kirjaston toiminta voi muuttua tulevaisuudessa paljonkin uusien medioiden myötä. Tilat ovat avoimia, ja kalusteet helposti siirreltäviä ja muunneltavia.

Julkisivut ovat pääosin rapattuja, mikä on korttelin vanhojen rakennusten vallitseva materiaali. Vanha kirjastotalo jätettiin korttelin ainoaksi tiilirakennukseksi, mikä korostaa sen ykkösasemaa alueella. Luonnonkiveä on käytetty myös runsaasti julkisivuissa, portaikoissa ja lähiympäristön maantasossa. Sisätiloissa hallitsee runsas puunkäyttö. Rakennuksen runko toteutettiin täysin paikalla valettuna betonirakenteena, jota jätettiin näkyviin merkittävänä osana sisätilojen arkkitehtuuria. Lasirakenteilla on myös merkittävä rooli. Läpinäkyvyys on tälle rakennustyypille sopiva itseisarvo, julkisen kirjastorakennuksen tulee viestiä avoimuutta.

© Michael Perlmutter
© Michael Perlmutter
© Michael Perlmutter
© Michael Perlmutter
© Patrik Rastenberg
© Patrik Rastenberg
© Patrik Rastenberg