Riihimäen kirjasto

Interior design, Concept, Furniture, Restoration, Reuse, Sisustussuunnittelu, Sisustus, Kirjasto, Konsepti, Huonekalut, Restaurointi, Uudelleenkäyttö
Sijainti: Riihimäki
Tilaohjelma: Kirjasto
Status: Valmistunut – 2022
Tilaaja: Riihimäen kaupunki
Suunnittelutiimi: Päivi Meuronen, Laura Hämäläinen, Jorma Valkama, Christopher Delany

Vuonna 1986 valmistunut ja arkkitehti Osmo Lapon suunnittelema Riihimäen kaupunginkirjaston tila- ja palvelukonsepti päivitettiin vastaamaan uuden sukupolven kirjaston vaatimuksia. Tämän päivän kirjastot toimivat tiedon, oppimisen ja elämysten keskuksina tarjoten tiloja ja palveluja kaikenikäisten ja -taustaisten kuntalaisten yksilöllisiin ja yhteisöllisiin tarpeisiin.

Sisustussuunnitelma on tehty tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Kyselyjen mukaan kaupunkilaiset laajalti arvostavat omaa kirjastoaan. Tilakonseptin päivittämisen lähtökohtana olikin muutosten toteuttaminen kirjaston alkuperäistä arkkitehtuuria ja tunnelmaa kunnioittaen. Myös kirjaston mahdollisuudet tarjota inspiroivia ja muuntojoustavia tiloja muille kaupungin toimijoille huomioitiin.

Uudistetun tilakonseptin yksi perusperiaatteista ovat elämykselliset tilakokemukset, jotka luovat elinehdon toimivalle kirjastolle, jotta se kykenee houkuttelemaan kävijöitä jatkossakin. Ensimmäisen kerroksen sisääntuloaulaa on laajennettu, avarrettu ja selkeytetty, toivottaen vierailijan tervetulleeksi.  Sisääntuloaulan, lehtisalin sekä monitoimi- ja näyttelytilojen lukuisat eri käyttö- ja yhteistyömahdollisuudet ja niiden palveluiden ja toimintojen lomittuminen laaja-alaisesti toisiinsa luo kirjaston ensimmäiseen kerrokseen avoimen synergian.

Avoimen porrasaukon ympärille muodostuu toisen kerroksen aktiivinen, sosiaalinen ydin, oleskelutiloineen. Kirjastosalin kirjahyllyt on ryhmitelty siten, että ne muodostavat helposti hahmotettavia kokonaisuuksia ja loogisia kulkureittejä sekä oleskelutiloja. Rauhallisemmat luku- ja työskentelypaikat löytyvät kirjastotilan reunoilta suurten ikkunoiden ääreltä. Lapsille ja nuorille on suunniteltu tarkoituksenmukaiset ja elämykselliset tilat, esimerkiksi musiikkikerhotoimintaan.

Riihimäen kirjaston uudessa konseptissa kirjastopalvelut yhdistyvät moderneihin oppimista, yhdessäoloa ja viihtymistä tukeviin tilaratkaisuihin, ja samalla päivitetty ilme ja palvelukokonaisuus vahvistavat pienen kaupungin ja yhteisön identiteettiä.

 

© Riikka Kantinkoski
© Riikka Kantinkoski
© Riikka Kantinkoski
© Peter Vuorenrinne
© Peter Vuorenrinne
© Riikka Kantinkoski
© Riikka Kantinkoski
© Riikka Kantinkoski
© Riikka Kantinkoski
© Riikka Kantinkoski
© Peter Vuorenrinne
© Peter Vuorenrinne
Interior design, Concept, Furniture, Restoration, Reuse, Sisustussuunnittelu, Sisustus, Kirjasto, Konsepti, Huonekalut, Restaurointi, Uudelleenkäyttö