Vääksyntie 2

Sijainti: Helsinki
Tilaohjelma: Kahvila, Toimitilat
Laajuus: 16 800 m2
Status: Valmistunut - 2017
Tilaaja: OP-ryhmä
Suunnittelukokonaisuus: Arkkitehtuuri

OP:n uudistunut päätoimipaikka Helsingin Vallilassa otettiin käyttöön syksyllä 2015. Vallilan korttelin viimeinen osa, Vääksyntie 2, valmistuu syksyllä 2017. Uudesta päätoimipaikasta suunniteltiin yhtenäisenä kokonaisuutena toimiva, modernia työympäristöä edustava kaupunkikortteli, jolla on OP:n arvoihin tukeutuva, selkeästi hahmottuva identiteet-ti. Vääksyntie 2 -uudisrakennus jatkaa korttelin yhtenäistä ilmettä Vääksyntien ja Teollisuuskadun kulmaan, joka on uuden korttelikokonaisuuden viimeisenä valmistuva itsenäinen osa.

Kulmauksen uuden rakennuksen paikalta purettiin 1939 valmistunut toimistorakennus. Laajoja korjauksia vaatinutta ja toimistotiloiltaan sekä tekniikaltaan vanhentunutta rakennusta ei ollut mahdollista sovittaa kaupunkikuvallisesti uudis-tuneeseen kortteliin, vaan se päätettiin purkaa.

Vääksyntie 2 uudisrakennus muodostaa oman itsenäisen osansa korttelin kokonaisuudessa. Toisaalta se täydentää Teollisuuskatu 1:n uudisrakennuksen veistoksellista hahmoa, mutta samalla se myös liittyy Vääksyntien hillitympään julkisivumaailmaan. Uuden kulmarakennuksen ikkuna-aukotus poikkeaa selkeästi muusta julkisivusta. Viisikerroksi-sena sen korkeus jää hieman muuta julkisivua matalammaksi. Kerroksista muotoillaan kadunkulmaan sisäänveto, jolloin tontille syntyy pienehkö taskuaukio. Kadunkulmaan muotoiltu pieni aukio rikkoo ja pehmentää korttelin massii-visuutta luoden mittakaavaltaan mielenkiintoisen ulkotilan. Rakennuksen sisäänkäynti kätkeytyy aukion takanurk-kaan erottuen näin selvästi korttelin Teollisuuskadun pääsisäänkäynnistä.

Korttelin julkisivun pintamateriaalit jatkuvat myös Vääksyntie 2 asti. Kaikki uudisrakennukset hahmottuvat rapattuina kaupunkitaloina, joiden julkisivua rytmittävät luonnonkivipinnat. Julkisivujen pintamateriaalivalinnat perustuvat ajatukseen kestävyyttä ja pysyvyyttä viestivistä, kantakaupungin urbaaniin ympäristöön sopivista kivirakenteisista taloista.

Rakenteissa ja materiaalivalinnoissa on pyritty kestäviin, laadukkaisiin ratkaisuihin kustannustehokkuuden raamissa. Betonia ja terästä on käytetty mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla toteuttamaan moni-muotoisia rakenteita. Sisäpinnoissa ja kalusteissa on suosittu luonnonmateriaaleja, luonnonkiveä ja puuta.

Rakennuksen ylemmät kerrokset jatkavat OP korttelin korkealaatuista toimistotilaa. Toimistokerroksista tulee helposti muunneltavia monitilaympäristöjä. Korttelikokonaisuutta yhdistävä galleriakäytävä jatkuu Vääksyntie 2 asti, ja yhdis-tää sen sisäkautta muuhun kortteliin. Galleriakerroksen ravintolamaailmasta avautuvat näkymät Vääksyntien katuku-vaan. Sisäänkäyntikerrokseen sijoitetaan erisuuruisiksi kokonaisuuksiksi jaettavia liiketiloja. Liikehuoneistoissa tulee ole-maa erilliset omat sisäänkäynnit kadulta tai taskuaukiolta. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kahvila, joka kutsuu sisään korttelin henkilökunnan ja asiakkaiden lisäksi myös Vallilan asukkaat ja ohikulkijat.

© Tuomas Uusheimo
© Tuomas Uusheimo
© Tuomas Uusheimo
© Tuomas Uusheimo
© Tuomas Uusheimo
© JKMM
© JKMM
© JKMM