K-Kampus-pääkonttorin sisustus

Sijainti: Helsinki
Tilaohjelma: Kahvila, Kokoustilat, Oppimistilat, Ravintola, Toimitilat
Status: Valmistunut - 2020
Tilaaja: Varma
Suunnittelukokonaisuus: Arkkitehtuuri

K-Kampuksen arkkitehtuurin ajattomuus ja selkeys jatkuu sisätiloihin. Tilojen suunnittelun keskiössä on työntekijöiden viihtyvyys ja hyvinvointi. Tavoitteena on ollut luoda avoimen kutsuvan lämpimät, viihtyisät ja valoisat työskentely-mahdollisuudet. Jokaisessa kerroksessa on oma teemansa, joka näkyy kalusteissa, väreissä ja materiaaleissa. Runsaat värimaailmat erottavat eri kerrokset selkeästi toisistaan. Materiaalivalinnoissa on korostettu mukavuutta, kotoisuutta ja pehmeyttä. Yleisvalaistuksen lisäksi tiloissa on paljon näyttäviä kohdevalaisimia luomassa tunnelmaa.

Kaikkien neljän työkerroksen tilat ovat muuntojoustavaa monitilaa, jonka tilaratkaisut suunniteltu tukemaan sekä keskenään erilaisten työskentelymuotojen tarpeita että yhteistyötä Keskon eri toimintojen välillä. Kaikista työntekijöiden käytössä olevista tiloista on tehty työskentelyyn sopivia, eikä työn teko ole sidoksissa pelkkään perinteiseen työpisteeseen. K-Kampuksella on panostettu erityisesti akustiikkaan ja miellyttäviin työympäristöihin. Jokaisessa kerroksessa on sekä neuvotteluhuoneita palvelevat taukokeittiöt että työtilojen yhteydessä omat työkahvilansa, jotka on tarkoitettu toimimaan sosiaalisten kohtauspaikkojen lisäksi myös työskentelytilana.

Tilat on jaettu vyöhykkeittäin kunkin tarpeen mukaisesti erikokoisten työryhmien ryhmätöihin sopivista kokoontumispaikoista erilaisiin yksittäisiin työskentelypisteisiin ja aina keskittymiselle pyhitettyihin vetäytymistiloihin. Vierailijoille tarkoitetut neuvottelutilat sijoittuvat atrium-tilan ympärille. Suurimmat, pienemmiksi jaettavat projektitilat ovat neuvottelutilojen jatkeena, varsinaisten työskentelytilojen yhteydessä. Vetäytymistiloja on runsaasti, ja ne on sijoiteltu rytmittämään työskentelytiloja. Kokonaisuudessaan erilaisia neuvotteluhuoneita, ryhmätyöpisteitä, hiljaisen työn tiloja on yhteensä yli 100 neuvottelupistettä.

© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen
© Pauliina Salonen