ISH

International School of Helsinki

Sijainti: Helsinki
Tilaohjelma: Aula, Koulu, Oppimistilat, Ravintola
Status: Valmistunut - 2020
Tilaaja: International School of Helsinki

International School of Helsingin uusi tilakonsepti hyödyntää koko koulurakennusta kokonaisvaltaisena oppimisympäristönä. Perinteisiä käytävä- ja hallitiloja ei ole, vaan kaikki tilat ja toiminnot palvelevat oppimistarkoitusta.

Uusi konsepti selkeyttää ja vahvistaa tilojen toiminnallisuutta sekä koulun omaa visuaalista ilmettä ja identiteettiä. Konseptiin kuuluu koulun sekä yleiset tilat että opetustilat.

International School of Helsingissä kuljetaan koko opintie päiväkodista esiopetukseen ja aina lukion loppuun saakka. Keskenään hyvin erilaisten ikäryhmien tarpeet on huomioitu tilojen suunnittelussa ja kalustevalinnoissa.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen kahvila/ravintola- ja kirjastotilat muodostavat yhdessä yhtenäisen kokonaisuuden, koulun sydämen. Varsinaiset opetustilat sijoittuvat ikäryhmittäin ylempiin kerroksiin, jotka muodostavat toiminnalliset oleskeluja oppimistilakokonaisuudet. Kussakin kerroksessa on kaksi keskenään erilaista testiluokkahuonetta, joiden kiinto- ja

irtokalusteratkaisut poikkeavat perinteisistä opetustiloista. Muuntojoustaviksi suunnitellut luokkahuoneet yhdistyvät elämyksellisiin, monikäyttöisiin aulatiloihin, joita voidaan hyödyntää sekä oleskelu- että opetus- ja opiskelukäyttöön. Kiintokalusteet on räätälöity koulua ja sen erityistarpeita varten. Esimerkiksi opetuskerrosten aula- ja käytävätilojen yhteyteen on suunniteltu lokerolliset säilytyskalusteet, joihin on integroitu luku- ja istuskelusyvennyksiä. Irtokalusteet ovat yhdisteltävissä toisiinsa ja järjesteltävissä uudelleen muuttuvien opetustilanteiden mukaan.

© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky
© Hannu Rytky